Technika TTO w leczeniu zerwania więzadła krzyżowego przedniego kolana

Potrojnia osteotomia piszczeli ( TTO Triple Tibial Osteotomy) jest techniką chirurgiczną wykorzytującą cechy technik Wysunięcia Guzowatości Piszczeli czyli TTA ( Tibial Tuberosity advancement) i Osteotomii Klinowej kosci Piszczelowej ( TWO) do leczenia całkowitego i częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego kolana u psów. Jest to technika stosunkowo młoda w stosunku do TWO, TPLO i TTA, istota tej procedury polega na redukcji kąta nachylenia plateau piszczeli. Wykonujemy trzy osteotomie bliższej części kości piszczelowej jak na rycinach. Następnie przymocowana jest do kości piszczelowej tytanowa płyta blokowana typu TPLO. TTO daje w zdecydowanej większości przypadków dobre efekty kliniczne, minimalne komplikacje. Zmiany zwyrodnieniowe pojawiające się w przyszłości są bardzo ograniczone, występują w minimalnym stopniu. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psa.