ROCKY – PRZYKURCZ MIĘŚNIA PODGRZEBIENIOWEGO

Rocky – przykurcz mięśnia podgrzbieniowego prawej konczyny – wykonano tenektomię (usunięto fragment ścięgna mięśnia pogrzebieniowego).