DAISY – WIELOODŁAMOWE ZŁAMANIE KOŚCI MIEDNICZNYCH

Młoda suczka Daisy uległa poważnemu wypadkowi w wyniku którego doszło do wieloodłamowego złamania kości miednicznych. Niezbędna była interwencja chirurgiczna.