CZAKI – ZŁAMANIA KŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ

Czaki – pięciomiesięczny pinczer miniaturowy, w trakie zabawy z większym psem doszło u niego do złamania kłykcia bocznego kości ramiennej. Złamanie wymagało leczenia operacyjnego. Zastosowano metodę stabilizacji przy użyciu śruby ciągnącej przezkłykciowej oraz drutu Kirschnera w poprzek złamania nadkłykciowego by zapobiec rotacji kłykcia.