AS – ASEPTYCZNA MARTWICA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ

As – 8 miesięczny pudel miniaturowy. U Asa zdiagnozowano aseptyczną martwicę głowy kości udowej (choroba Legg-Calve-Perthesa). Ta jednostka chorobowa najczęściej występuje u młodych, rosnących psów ras miniaturowych. U chorych zwierząt pojawia się kulawizna, ktróra pogłębia się z czasem i psy przestają obarczać kończynę. Aseptyczna martwica głowy kości udowej może występować dwustronnie. Najpowszechniejsza metoda leczenia to amputacja głowy i szyjki kości udowej.